IX Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores Lwów-Rzeszów

W dniu 7 września 2017 r. otwarcie IX Kongresu PFPC w Rzeszowie nasz chór zainaugurował koncertem w Katedrze Lwowskiej, a 8-10 września uczestniczył
w programie kongresowym w Rzeszowie i woj. podkarpackim.

Do Lwowa przybyliśmy dzień wcześniej, aby zwiedzić miasto, cmentarz Łyczakowski
i Orląt Lwowskich.

Hasło Kongresu „Obdarz Panie nasze czasy pokojem” dało możliwość do wspólnej, wyrażonej m.in.  poprzez śpiew chóralny, modlitwy o pokój w regionie i świecie. Hasło to urzeczywistnione było modlitwą o pokój z udziałem wszystkich uczestników (ok. 1200 młodzieży  z 30 zespołów polskich zrzeszonych w Federacji oraz  zespołów zagranicznych) w Kościele Farnym w Rzeszowie. Odbyła się również  „Noc Chórów”,
w ramach której koncertowaliśmy w Głogowie Małopolskim razem ze Schola Cantorum Inovroclaviensis i Il Canto Magnificat z Warszawy-Wesołej. Tradycyjny piknik integrujący wszystkich uczestników kongresu był wspaniałą zabawą na świeżym powietrzu.

Partnerem przedsięwzięcia był Małopolski Urząd Marszałkowski