Wielki Odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej 2017

Zaraz po naszym powrocie do Limanowej rozpoczął się tygodniowy Odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Uczestniczyliśmy w mszach 21 września pod hasłem: „Maryjo! Różaniec, pokuta
i umartwienie, są naszym ratunkiem i ocaleniem.”
oraz na zakończenie odpustu
22 września: „Maryjo! Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia, przyjmując je w duchu wynagrodzenia.” Głównym celebransem był ks. bp Stanisław Salaterski.