Skład

 Skład Stowarzyszenia
  • Przewodniczący – Adam Mazuga
  • Zastępca Przewodniczącego – Piotr Fiejtek
  • Skarbnik – Wrona Kazimiera
 • Sekretarz – Andrzej Jasica
 • Członkowie Zarządu:
  • Ewa Czachurska
  • Barbara Janczy
  • Marcin Michalik

Komisja Rewizyjna

 •  Teresa Smorońska
 •  Halina Ryś
 • Tadeusz Jasica

Asystenci Kościelni

 • ks. Henryk Szmulewicz – do VI 1991
 • ks. Zbigniew Stabrawa – VIII 1991
 • ks. Artur Ważny – IX 1991-VIII 1995
 • ks. Marek Kluz – IX 1995-VII 1997
 • ks. Krzysztof Kita – IX 1997-VI 2000
 • ks. Marek Kluz – VIII 2000
 • ks. Bogusław Soleński – IX 2000-VIII 2005
 • ks. Kazimierz Pszeniczny – IX 2005-VIII 2008
 • ks. Robert Pociecha – IX 2008-VIII 2009
 • ks. Daniel Świątek – IX 2009-VIII 2017
 • ks. Robert Duda – IX 2017-VIII 2018
 • ks. Robert Pociecha – IX 2018-VIII 2019
 • ks. Tomasz Kożbiał – od IX 2019

Soprany

 • Baran Oliwier
 • Chudy Przemysław
 • Chudzio Szymon
 • Dutka Bartłomiej
 • Kowal Maksymilian
 • Lupa Wiktor
 • Młynarczyk Błażej
 • Nowak Dawid

Alty

 • Czechowski Michał
 • Chudy Krzysztof
 • Dudek Wiktor
 • Kiryłów Adrian
 • Nęcki Paweł
 • Nęcki Tomasz
 • Twaróg Przemysław

Tenory

 • Baran Klaudiusz
 • Czamara Jakub
 • Ryś-Baca Kamil
 • Śmieszek Franciszek
 • Woźniak Jakub

Basy

 • Chudy Borys
 • Jasica Paweł
 • Kolba Miłosz
 • Kolba Hubert
 • Nowak Szymon
 • Pacut Emil
 • Surdziel Tomasz