Obchody święta patronki muzyki sakralnej w Krakowie i Limanowej

Kraków – 19.11.2016.

Na zaproszenie Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Sancti Joseph przy parafii św. Józefa na os. Kalinowym w Krakowie-Nowej Hucie, oraz proboszcza parafii, nasz zespół uczestniczył w mszy świętej i dał koncert wspólnie z gospodarzami. Wydarzenie miało miejsce w związku ze świętem św. Cecylii – patronki muzyki chóralnej oraz rocznicy powstania tamtejszego zespołu chóralnego.

Limanowa – 20.11.2016.

Dzień później to samo święto obchodziliśmy w Limanowej. Z chórem męskim pod dyrekcją Pani Teresy Staśko, chłopcy śpiewali podczas mszy świętej dziękczynnej. Po celebrze oba zespoły oraz chór nauczycielski Carpe Diem, pod dyrekcją Pani Anny Król, zaprezentowały  krótki koncert.