Listopad 2016 – Warszawa

W dniach 12-15.11.2016 r. Chór Chłopięcy limanowskiej bazyliki przebywał w Warszawie. W niedzielę 13.11.2016. chór śpiewał w Archikatedrze św. Jana podczas mszy świętej, był on jedynym wykonawcą śpiewu wytypowanym spośród zespołów uczestniczących w tym dniu w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej organizowanej przez Polską Akcję Katolicką.
Główny celebrans bp Piotr Jarecki /b. opiekun Akcji K./ w wygłoszonym słowie podkreślił znaczenie i wartość śpiewu chóralnego, docenił naszych młodych wykonawców oraz piękno wykonywanych utworów. Proboszcz i kustosz Archikatedry ks. Bogdan Bartołd otrzymał od chóru pamiątkową świecę z wizerunkiem MBB Limanowskiej i logo chóru. Chór miał także okazję zwiedzić krypty archikatedralne, w których znajdują się groby wybitnych Polaków.

W koncercie w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego wzięło udział 18 zespołów i solistów z całego kraju, wytypowanych i zakwalifikowanych przez centralną komisję. Jedynym reprezentantem diecezji tarnowskiej był limanowski chór chłopięcy. Przy akompaniamencie Edyty Lachor-Mitkowskiej zabrzmiały słowa pieśni „Cześć Polskiej Ziemi”, „Marsz Sybiraków” i inne. Prowadząca koncert – aktorka Dominika Figurska stwierdzeniem „takiego zespołu i wykonania jeszcze u nas nie było”, wskazała na wysoką wartość artystyczną zespołu, jego prezencję i sposób prowadzenia. Potwierdzeniem tego były gromkie i długie brawa po występie. Chór otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz materiały i wydawnictwa z tekstami i nutami pieśni, w tym patriotycznymi.
Niewątpliwym przeżyciem dla młodzieży chóralnej była wizyta w nowej Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie. Śpiew podczas mszy świętej, koncert dla obecnych oraz zwiedzanie nowego kościoła, galerii polskich świętych, „Paanteonu Zasłużonych Polaków”, w którym spoczywają m.in. ostatni prezydent na uchodżstwie Ryszard Kaczorowski, poeta ksiądz Jan Twardowski, b. minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski, ksiądz Józef Joniec, pochodzący z Laskowej, inicjator Parafiad i inni, dopełniła doznań z tego pobytu.

Wyjątkowym wydarzeniem wyjazdu był pobyt chóru w Pałacu Prezydenckim. W kaplicy w mszy świętej celebrowanej przez Kapelana Prezydenta ks. Zbigniewa Krasa i obecnego z zespołem ks. Stanisława Wojcieszaka, przy obecności Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dery i pracowników, chór uczestniczył w oprawie muzycznej oraz krótkim koncercie pieśni. Chór podarował Gospodarzowi miejsca 2 świece ozdobne z wizerunkiem Matki Bolesnej z Limanowej.

Mieliśmy ten szczególny zaszczyt zwiedzania obiektów prezydenckich, oprowadzani przez księdza kapelana. Na twarzach młodych chórzystów widać było skupienie i świadomość, że znajdują się w  pomieszczeniach spotkań „głów państw”, miejscach spotkań różnych delegacji i odznaczania osób zasłużonych dla kraju.

Celem wyjazdu do Warszawy było także zwiedzanie znaczących miejsc w Stolicy. Z przewodnikiem chór zwiedził Stare Miasto, Trakt Królewski, był uczestnikiem historycznego przekazu w Izbie Pamięci płk. Kuklińskiego, zwiedził Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Chopina Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejm RP.

Osobami towarzyszącymi i opiekunami podczas wyjazdu byli rodzic-pedagodzy oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.