List ks. dr Wiesława Hudka, Prezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores

Katowice, 19 marca 2020,

uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

Moi bardzo drodzy,

Rodzino Pueri Cantores!

Serdecznie pozdrawiam Was, w dniu św. Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Jezusa, a równocześnie patrona Kościoła i Rodzin.

Piszę właśnie w tym dniu, bo w obecnych okolicznościach, kiedy czujemy zagrożenie rozprzestrzeniającym się koronawirusem (COVID-19), potrzebujemy pokoju, wiary i solidarności.

Wczytując się w sceny opowiadające o roli św. Józefa (przeczytaj: Mt 1, 18-25; 2, 13-15.19-23; Łk 2, 41-52) widzimy jego wewnętrzny POKÓJ i łagodne poddanie się Bożej woli. To trudna umiejętność, której uczymy się przez całe życie powtarzając w modlitwie słowa: „bądź wola Twoja”.

Patrząc na życie św. Józefa widzimy, że on przyjmuje wszystko w duchu WIARY. Święty Józef przypomina nam o innym Józefie, którego skomplikowana historia (przeczytaj z Księgi Rodzaju rozdziały: 37 oraz od 39 do 50) pokazuje, że Pan Bóg z każdej sytuacji potrafi wyprowadzić sens i dobro. Trzeba nam wierzyć, że podobnie będzie i teraz. Bóg nas nie opuści!!!

Ważne, by darom pokoju i wiary towarzyszyła nasza SOLIDAROŚĆ, tzn. wzajemne wspieranie się, troska o innych, na różnych poziomach: w naszym domu, we wspólnocie chóru, parafii, w granicach państwa, w którym mieszkamy, naszej narodowej federacji, do której należymy, najszerzej w ramach Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, ale i wymiarze całego świata.

Nikogo nie chciałbym pominąć tą troską, jednak, by jej nadać konkretny wymiar, chcę pełnymi czułości ramionami św. Józefa objąć naszych przyjaciół z Włoch. Jesteśmy z Wami!

Modlimy się za Was i za cały świat!

Siostry i Bracia!

Proponuję, aby nasza Rodzina Pueri Cantores połączyła się modlitwą za wstawiennictwem św. Józefa. Odmawiajmy ją codziennie, jeśli to możliwe, o godz. 20.00, abyśmy mieli poczucie, że o tej samej porze wiele tysięcy dziewcząt i chłopców na całym świecie powtarza te same słowa:

Święty Józefie naucz mnie wiary napełnionej zaufaniem, że Bóg czuwa nad nami.

Naucz mnie jak żyć słuchając Bożego głosu.

Naucz mnie widzieć Jezusa, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić.

Uproś nam zdrowie, oddalenie epidemii, a wszystkim, którzy niosą pomoc, siłę i potrzebne łaski. Amen!

Przesyłam Wam wszystkim zapewnienie o mojej stałej modlitwie i kapłańskie  błogosławieństwo!

Ks. dr Wiesław Hudek

Asystent Kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores