Warsztaty i Kongres w Lublinie

25 czerwca 2019 chór chłopięcy wyjechał do Lublina na warsztat chóralne, gdzie spędzał czas  wyjątkowo pracowicie. Przygotowywał repertuar  do kilku ważnych wydarzeń lubelskich, w których miał brać udział:

30 czerwca o godz. 15.00 na schodach przy Placu Zamkowym, w obecności wielu lublinian zabrzmiało uroczyste Te Deum, upamiętniające podpisanie 450 lat temu Unii Lubelskiej. Chór z Limanowej
w towarzystwie innych lubelskich zespołów oraz mieszkańców Lublina włączył się rekonstrukcję historyczną upamiętniającą wyjazd z Zamku króla Zygmunta Augusta i jego orszaku do Bazyliki św. Stanisława Biskupa i odśpiewania hymnu Te Deum Laudamus jako dziękczynienie za zawarcie unii polsko-litewskiej.

Nie mniej ważnym wspomnieniem były obchody 70-lecia „cudu lubelskiego”. W środę 3 lipca, młodzi Limanowianie mieli zaszczyt śpiewać z Pueri Cantores Lublinenses podczas pontyfikalnej Mszy św. pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka, biskupa zamojsko-lubaczowskiego oraz metropolity lubelskiego abpa Stanisława Budzika. Po Mszy św. przeszli ulicami miasta wraz z rzeszą wiernych w procesji różańcowej z Obrazem Matki Bożej Katedralnej, śpiewając przy poszczególnych stacjach. Różaniec zakończył się Apelem Jasnogórskim przed katedrą.

Już 4 lipca przenieśliśmy się z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie do akademika Uniwersytetu Przyrodniczego, aby włączyć do jubileuszowego X Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, którego hasłem przewodnim były słowa: „Ut unum sint! – Aby byli jedno!” Dyrygentka naszego zespołu przed rozpoczęciem Kongresu miała okazję zaprosić na niego mieszkańców Lublina na antenie Radia Lublin.

Program Kongresu realizowany był według dokładnie określonego planu: Ceremonia otwarcia, poprzedzona przemarszem wszystkich chórów przez Stare Miasto, odbyła się na znanym nam wcześniej Placu Zamkowym. Na czele wszystkich zespołów, obok Krzyża szedł nasz chórzysta – Franek Śmieszek z relikwiami św. Dominika Savio, patrona Federacji.  Modlitwa o pokój odbyła się w katedrze, Koncert Galowy w kościele św. Rodziny, Msza św. na zakończenie – w kościele Matki Bożej Różańcowej, sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. Chór limanowski oraz zaprzyjaźnione chóry z Warszawy-Wesołej i Inowrocławia, w ramach Nocy Chórów, dały koncert w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym. Zorganizowany też został Piknik Chóralny, na którym nie zabrakło wielu atrakcji.

Szczególnie miłe było uhonorowanie naszego chóru przez Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka Medalem Unii Lubelskiej w uznaniu za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz cenny wkład w upowszechnianie narodowego dziedzictwa z podziękowaniem za promocję Miasta.

Na zakończenie Kongresu Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores Ks. dr Wiesław Hudek ogłosił miejsce i termin następnego:  rok 2022 w Szczecinie.

W Lublinie, poza dwudziestoma polskimi chórami, uczestniczyły dwa z Węgier i jeden z Łotwy.

Poza wspomnianymi wydarzeniami nasi chłopcy zwiedzili Stare Miasto, Zamek Lubelski, zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich w Kozłówce, odwiedzili też abpa Stanisława Budzika
w Pałacu Biskupim, zachwycając go wykonaniem Mojej piosnki J. Świdra do słów ulubionego przez abpa poety – C.K.Norwida. W dowód sympatii do młodych Limanowian, Arcybiskup wręczył wspaniały sękacz, miejscowy specjał, nieznany na południu Polski, który został ze smakiem spałaszowany na następny dzień.

Partnerami wyjazdu byli: Fundacja PZU, Kuratorium Kraków, Caritas Diecezji Tarnowskiej