Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

26 września Chór Chłopięcy brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauczyciel i uczeń wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych” organizowanej przez Starostwo Powiatowe, Katedrę Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowe Educare. Zepół wykonał kilka utworów a dyrygentka Halina Dyczek przybliżyła słuchaczom historię i aktualne wydarzenia z jego działalności.