Spotkanie z Ks. BP Antonim Dydyczem i Anną Marią Anders

Na zaproszenie Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego we współpracy z Towarzystwem Rycerskim Braci Kurkowych uczestniczyliśmy w niezwykłej uroczystości św. Jana Kantego.

 

Odbyła się ona w Krakowie 20. października 2015 w ramach Peregrynacji szlakiem niepowszednich Sanktuariów Krakowa i Małopolski, która jest XVIII edycją Zlotu Turystycznego szlakami św. Jana Pawła II.

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową – ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów. Aktualnie Hierarchowie Kościelni udzielają Inwestytur czterech Orderów współtworzących istotę Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych. Są to Order św. Andrzeja Boboli, Order św. Jana Kantego, Order św. Kazimierza Królewicza oraz Order św. Brunona. Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych powstało z woli świętej pamięci Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa, poprzez promulgowanie stosownego Dyrektorium w Warszawie dnia 3. maja roku Pańskiego 2009 w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na podstawie Testimonium Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Polski z dn. 2. maja roku Pańskiego 2009 oraz regulaminu nr 1/2008/r Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej – Oddziału Towarzystwa Katolickiego Domu Akademickiego z dnia 1. stycznia roku Pańskiego 2008.

Udzielenie Inwestytury Rycerskiej J. E. Ks. Biskupowi Antoniemu Dydyczowi w Uroczystość św. Jana Kantego przy Jego Grobie w Kolegiacie św. Anny w Krakowie było niezwykłym wydarzeniem historycznym.

Uroczysta Msza święta koncelebrowana była pod przewodnictwem Ks. Infułata Władysława Gasidło,Prepozyta Kapituły Kolegiaty Akademickiej św. Anny, Kawalera Orderu św. Jana Kantego wraz z inwestyturą Rycerza św. Jana Kantego.

Poza oprawą Mszy św.  daliśmy  koncert w Centrum Macierzy Polonii w Michałowicach pod Krakowem w obecności Anny Marii Anders promującej swoją książkę „Anna Maria Anders – córka Generała i Piosenkarki”