1 lipca – Msza święta na jabłonieckim cmentarzu

Kilkudziesięcioletnia tradycja skłania mieszkańców Limanowej do uczestnictwa w Mszy świętej na wzgórzu jabłonieckim w pierwszą niedzielę lipca. Wyjątkowo w tym roku mogliśmy w niej uczestniczyć, gdyż tegoroczne letnie warsztaty chóralne odbywały się w Limanowej.Organizatorem uroczystości jest od wielu lat Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 ze swoim Prezesem Panem Markiem Sukiennikiem. Kazanie wygłosił Ksiądz Robert Pociecha a nasz chór miał zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Panu Markowi dziękujemy za zaopatrzenie nas w dużą ilość wody na podróż do Barcelony.